Tillämpad AI för batteri F&U
Forskningsprojekt, 2020 – 2021

Beskrivning saknas.

Deltagare

Patrik Johansson (kontakt)

Chalmers, Fysik, Materialfysik

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2020-02321
Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2021

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2021-01-14