Ett analytiskt ramverk till stöd för skoglig bioenergiutveckling
Forskningsprojekt , 2019 – 2021

Beskrivning saknas.

Deltagare

Göran Berndes (kontakt)

Professor vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Samarbetspartners

Linnéuniversitetet

Växjö, Sweden

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Uppsala, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2021

Mer information

Senast uppdaterat

2020-07-15