MISTRA Food Futures
Forskningsprojekt, 2020 – 2023

Det övergripande målet för Mistra Food Futures är att skapa en vetenskapligt baserad plattform som bidrar till att det svenska livsmedelssystemet kan transformeras till ett system som är ekonomiskt-, socialt- och miljömässigt hållbart samt resilient och som kan leverera hälsosam mat.  Trots stor samstämmighet om behovet av omfattande förändringar i livsmedelssystemet finns det otillräcklig kunskap att tillgå om hur detta ska genomföras. Mistra Food Futures kommer att med ett systemanalytiskt arbetssätt ta fram handlingsvägar och utveckla strategier som leder till ett hållbart och resilient svenskt livsmedelssystem som levererar hälsosam mat. Strategierna kommer att bidra till både kortsiktig förändring (till år 2030) och långsiktig omvandling av systemet (till år 2045).

Deltagare

Martin Persson (kontakt)

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Samarbetspartners

Arla Foods

Viby, Denmark

Axfood

Stockholm, Sweden

Fazer

Stockholm, Sweden

Folkhälsomyndigheten

Solna, Sweden

Göteborgs universitet

Gothenburg, Sweden

HKScan Agri

Kristianstad, Sweden

Jordbruksverket

Jönköping, Sweden

Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)

Stockholm, Sweden

Lantmännen Food R&D

Malmö, Sweden

Livsmedelsföretagen

Stockholm, Sweden

Livsmedelsverket

Uppsala, Sweden

Mashie

Malmö, Sweden

Orkla Foods

Malmö, Sweden

Polarbröd

Älvsbyn, Sweden

Region Kalmar Län

Kalmar, Sweden

Region Kronoberg

Växjö, Sweden

Region Östergötland

Linköping, Sweden

Region Skåne

Kristianstad, Sweden

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

Stockholms universitet

Stockholm, Sweden

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Uppsala, Sweden

Sweden Food Arena

Stockholm, Sweden

Västra Götalandsregionen

Vänersborg, Sweden

Finansiering

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra)

Projekt-id: 2020
Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2023

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2020-08-27