Effektivisering med Virtuell design og konstruktion (VDC) i renovering
Forskningsprojekt , 2019

Beskrivning saknas.

Deltagare

Christian Koch (kontakt)

Professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Construction Management

Samarbetspartners

Dansk Byggeri

Köpenhamn, Denmark

Enemærke & Petersen a/s

Ringsted, Denmark

Finansiering

Grundejernes Investeringsfond

Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2018

Realdania

Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2018

Mer information

Senast uppdaterat

2020-07-10