Mistra Sport & Outdoors
Forskningsprojekt , 2020 – 2023

Mistra Sport & Outdoors är ett forsknings- och samverkansprogram för att skapa kunskap och lösningar för ökad hållbarhet inom idrotten och friluftslivet, i samverkan mellan forskning, organisationer, myndigheter och företag.

Chalmers arbetar i tema Hållbara Transportlösningar. Transporter med bil och flyg är vanliga i samband med idrott och friluftsliv. För att minska koldioxidutsläppen behöver vi även i dessa sammanhang hitta hållbara lösningar och alternativ. Därför utforskar vi nya arbetssätt, verktyg och metoder för att stödja integration av transport och fysisk miljö i planeringen för ett hållbart friluftsliv. 

Deltagare

Jorge Gil (kontakt)

Forskarassistent vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Samarbetspartners

Göteborgs universitet

Gothenburg, Sweden

Högskolan i Dalarna

Falun, Sweden

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stockholm, Sweden

Malmö universitet

Malmö, Sweden

Mittuniversitetet

Sundsvall, Sweden

Stockholms universitet

Stockholm, Sweden

Finansiering

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra)

Projekt-id: DIA2016/36
Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2024

Mer information

Senast uppdaterat

2020-07-17