Multifunktionella landskap, biomassproduktion och kolinlagring i landskap som upprätthåller biologisk mångfald och viktiga ekosystemtjänster
Forskningsprojekt , 2020 – 2023

Beskrivning saknas.

Deltagare

Göran Berndes (kontakt)

Professor vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Finansiering

Familjen Kamprads stiftelse

Projekt-id: 20200119
Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2023

Mer information

Senast uppdaterat

2020-07-15