Innovationskluster för livscykelperspektivet 2020-2024
Forskningsprojekt, 2020 – 2024

Innovationsklustret syftar till att sprida livscykelperspektivet till fler organisationer, samt bidra till ny kunskap i samverkan mellan industri, SMF, akademi, myndigheter och övriga delar av samhället. Energimyndigheten bedömer att en ökad tillämpning av livscykelperspektivet kan bidra till ökad resurseffektivitet i samhället och en hållbar energiomställning.

Deltagare

Sara Palander (kontakt)

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, TME verksamhetsstöd

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 51146-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2024

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2020-10-06