Virtual City.Unreal Engine-utveckling inom Digital Twin Cities Centre
Forskningsprojekt, 2020 – 2021

Beskrivning saknas.

Deltagare

Anders Logg (kontakt)

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

Finansiering

Epic Games

Projekt-id: MegaGrantapplication
Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2020-10-19