Statistical sampling in machine learning
Forskningsprojekt , 2019 – 2020

Beskrivning saknas.

Deltagare

Serik Sagitov (kontakt)

Professor vid Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

Henrik Imberg

Doktorand vid Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

Finansiering

Stiftelsen Wilhelm och Martina Lundgrens Vetenskapsfond

Projekt-id: 2020-3446
Finansierar Chalmers deltagande under 2020

Stiftelsen Wilhelm och Martina Lundgrens Vetenskapsfond

Projekt-id: 2019-3132
Finansierar Chalmers deltagande under 2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Grundläggande vetenskaper

Fundament

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-10-27