Utveckling av kemcyklisk förgasning av biomassa för produktion av biobränsle
Forskningsprojekt , 2020 – 2022

Beskrivning saknas.

Deltagare

Carl Johan Linderholm (kontakt)

Forskare vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap

Finansiering

ÅForsk

Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2022

Mer information

Senast uppdaterat

2020-10-29