Concepts and predictions for new high-pressure materials
Forskningsprojekt, 2020 – 2023

Beskrivning saknas.

Deltagare

Martin Rahm (kontakt)

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemi och biokemi

Finansiering

ÅForsk

Projekt-id: 20-330
Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2023

Publikationer

2020

Non-Bonded Radii of the Atoms Under Compression

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Mer information

Senast uppdaterat

2020-12-11