Innovation för socialt inkluderande energitjänster i Rwanda
Forskningsprojekt , 2020 – 2025

Projektet undersöker innovationsprocesser som syftar till att skapa inkluderande och hållbara energilösningar för allmänhet, hushåll och småföretag i Rwanda och den Östafrikanska regionen. Med utgångspunkt i kritisk teori om innovation, utveckling och makt frågar vi oss vem som deltar i innovationsprocesser och varför, samt med vilka konsekvenser för utformningen av lösningar och hur väl nya tjänster, teknik och affärsmodeller integreras i användarnas vardag och verklighet. 

Deltagare

Samuel John Unsworth (kontakt)

Doktorand vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Environmental Systems Analysis

Helene Ahlborg

Forskarassistent vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Environmental Systems Analysis

Björn Sandén

Professor vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Environmental Systems Analysis

Samarbetspartners

Göteborgs universitet

Gothenburg, Sweden

University of Rwanda

Kigali, Rwanda

Finansiering

GENIE, Chalmers jämställdhet för excellens

Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2025

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2020-12-22