Lednings- och organisationsmodell för innovativa, effektiva och socialt hållbara produktionsteam
Forskningsprojekt , 2021 – 2024

Syfte och mål: Projektets syfte är att anpassa, implementera och utvärdera en lednings- och organisationsmodell för produktionsteam, för att åstadkomma hög innovationsförmåga och organisatoriskt lärande, med ekonomisk och social hållbarhet. Operatörer får möjlighet att äga och ansvara för utveckling och förbättring av sin process genom en djupare kompetens inom områden som är väsentliga för produktionsteamets produktion. Målet är ökad kunskap om organisering och ledning av produktionsteam för att erhålla innovationshöjd, effektivitet och en god arbetsmiljö. Förväntade effekter och resultat: Förväntade resultaten är ökad förståelse om:
- hur första linjens chefers ledarbeteende påverkar produktionsteams prestationer, innovationsförmåga och social hållbarhet
- innovationsnivåer för produktionsteam i svenska produktionsmiljöer
- operatörers och första linjens chefers uppfattning, i svenska produktionsmiljöer, om motivation, ledarskap, social och organisatorisk arbetsmiljö
- hur kontexten påverkar företagsanpassningen av lednings- och organisationsmodellerna
- hur ledarskapet och det organisatoriska lärandet påverkas genom interventionen
Upplägg och genomförande: Projektet kan delas in i tre huvudfaser: nulägesanalys-, anpassning och interventions-, och utvärderingsfasen. I första fasen genomförs en kvalitativ och kvantitativ nulägeanalys i företagen. I interventionsfasen anpassas lednings- och organisationsmodellen till respektive företags kontext för att sedan implementeras och prövas, i specifikt utvalda piloter. I utvärderingsfasen, analyserar forskarna effekterna och utvecklingen i de olika pilotgrupperna med avsikt att värdera och vidareutveckla modellen och möjliggöra att resultaten kan få en bredare spridning.

Deltagare

Carl Wänström (kontakt)

Universitetslektor vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Elin Edén

Doktorand vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Malin C Hallin

Doktorand vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Susanne Kullberg

Tekniklektor vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Samarbetspartners

Automotive Components Floby AB

Floby, Sweden

Falks Metall AB

Gnosjö, Sweden

Göteborgs universitet

Gothenburg, Sweden

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2021–2024

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2021-01-27