Smarta stadskoncepter i Curitiba - lågkolhalt transport och rörlighet i det digitala samhället
Forskningsprojekt , 2019 – 2023

Syfte och mål: Projektet utforskar smarta och hållbara lösningar för lågkoltransport av passagerare och gods i urban miljö. Projektet inkluderar data mining och analys, energi- och utsläppsbalanser för olika transportlösningar och bränslealternativ, samt utformning av scenarier för smart mobilitet och en plattform för digital verklighet i 3D. Förväntade effekter och resultat: Projektet är tvärvetenskapligt och innebär deltagande av flera intressenter från akademi, näringsliv, regering och samhälle i stort. Resultaten kommer att bidra med nya insikter och verktyg för att ta itu med rörlighet i stadsområden, utforska infrastrukturomvandling på flera nivåer och teknisk innovation i en tvärvetenskaplig kooperativ plattform. Resultaten ska också ge beslutsstöd för transport och mobilitetsplanering. Upplägg och genomförande: Projektet utvecklas under tre år. Implementeringen organiseras kring 7 huvuduppgifter som resulterar i 20 olika delresultat. Dessa kan vara i form av publikationer, demonstrationer och rekommendationer. En kommunikationsplan har utvecklas för att leverera resultaten till olika intressenter. 

Deltagare

Paolo Monti (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Elektroteknik, Kommunikations- och antennsystem, Optiska nätverk

Carlos Natalino Da Silva

Forskare vid Chalmers, Elektroteknik, Kommunikations- och antennsystem, Optiska nätverk

Lena Wosinska

Forskningsprofessor vid Chalmers, Elektroteknik, Kommunikations- och antennsystem, Optiska nätverk

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2019-04893
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2023

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2021-05-11