Smarta stadskoncepter i Curitiba - lågkolhalt transport och rörlighet i det digitala samhället
Forskningsprojekt, 2019 – 2023

Syfte och mål: Projektet utforskar smarta och hållbara lösningar för lågkoltransport av passagerare och gods i urban miljö. Projektet inkluderar data mining och analys, energi- och utsläppsbalanser för olika transportlösningar och bränslealternativ, samt utformning av scenarier för smart mobilitet och en plattform för digital verklighet i 3D. Förväntade effekter och resultat: Projektet är tvärvetenskapligt och innebär deltagande av flera intressenter från akademi, näringsliv, regering och samhälle i stort. Resultaten kommer att bidra med nya insikter och verktyg för att ta itu med rörlighet i stadsområden, utforska infrastrukturomvandling på flera nivåer och teknisk innovation i en tvärvetenskaplig kooperativ plattform. Resultaten ska också ge beslutsstöd för transport och mobilitetsplanering. Upplägg och genomförande: Projektet utvecklas under tre år. Implementeringen organiseras kring 7 huvuduppgifter som resulterar i 20 olika delresultat. Dessa kan vara i form av publikationer, demonstrationer och rekommendationer. En kommunikationsplan har utvecklas för att leverera resultaten till olika intressenter. 

Deltagare

Paolo Monti (kontakt)

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Carlos Natalino Da Silva

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Lena Wosinska

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Samarbetspartners

Hexagon

Stockholm, Sweden

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stockholm, Sweden

SWECO

Göteborg, Sweden

Universidade Federal do Parana

Curitiba, Brazil

Universidade Tecnologica Federal do Parana

Curitiba, Brazil

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2019-04893
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2023

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2021-09-28