Användarspecifik miljö- och kostnadsoptimering av byggnader i tidiga skeden
Forskningsprojekt, 2021 – 2024

Speciellt i tidiga designskeden finns det en stor potential att förbättra miljömässiga och ekonomiska prestanda för byggnader under hela livscykeln. Med Life Cycle Assessment (LCA) och Life Cycle Costing (LCC) finns det vetenskapligt etablerade metoder,  men för närvarande är de för komplexa för att aktörer i tidiga skeden ska kunna använda resultaten för informerat beslutsfattande och optimering av byggnader.

Syftet med detta projekt är att utveckla en användarspecifik process för att underlätta beslut om miljömässig och ekonomisk optimering av byggnader i tidiga skeden. De tre huvudmålen inkluderar 1) att kombinera LCA och LCC till en konsekvent metod för svenska förhållanden, 2) implementera det i ett designintegrerat verktyg och koppla det till optimeringsberäkningar, 3) utveckla intuitiva och användarspecifika visualiseringar av resultaten.

Resultaten av detta projekt kommer att gynna alla aktörer; från arkitekter till entreprenörer, till myndigheter och fastighetsägare. Den definierade beslutsstödsprocessen och det motsvarande digitala verktyget möjliggör en mängd användningsområden, till exempel att identifiera det mest miljövänliga eftermonteringsalternativet för en specifik budget eller säkerställa prisvärda bostäder med låg miljöpåverkan. Slutligen kommer projektet att bidra till att utnyttja byggnadssektorns enorma potential för att spara växthusgasutsläpp och för att uppfylla FN:s hållbarhetsmål.

Deltagare

Alexander Hollberg (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Robin Teigland

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Holger Wallbaum

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Finansiering

Formas

Projekt-id: 2020-00934
Finansierar Chalmers deltagande under 2021–2024

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2021-05-25