Integrering av Livscykelsanalys i produktionsfasen av ett byggprojekt
Forskningsprojekt , 2020 – 2022

Beskrivning saknas.

Deltagare

Holger Wallbaum (kontakt)

Professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Samarbetspartners

NCC AB

Solna, Sweden

Finansiering

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF)

Projekt-id: 13839
Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2022

Mer information

Senast uppdaterat

2021-03-01