Ny träpanel för effektiv och hälsosam byggd miljö
Forskningsprojekt , 2021 – 2024

Beskrivning saknas.

Deltagare

Yutaka Goto (kontakt)

Forskare vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Alexander Hollberg

Forskarassistent vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Robert Jockwer

Forskarassistent vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Finansiering

Formas

Projekt-id: 2020-01784
Finansierar Chalmers deltagande under 2021–2026

Mer information

Senast uppdaterat

2021-03-09