Samverkansbjälklag av trä och betong för effektivare konstruktioner
Forskningsprojekt , 2021

Kompositelement av trä och betong gör det möjligt att dra nytta av fördelarna med båda materialen, dvs. träets lätta vikt och låga koldioxidavtryck och lågt pris på betong med hög massa vilket leder till god styrke-förhållanden och visar ett gynnsamt beteende när det gäller vibrationer och akustik. Timber-Concrete-Composite (TCC) -element uppnår en lägre klimatpåverkan än ren betongkonstruktion och breddar samtidigt användningsområdet för träkonstruktion. De används redan med framgång som effektiva, hållbara och ekonomiska bjälklagslösningar i flervåningsbyggnader på olika marknader runt om i världen. I projektet ska TCC-bjälklagssystem anpassas och optimeras som en mångsidig lösning för att tillgodose behoven på den svenska marknaden med avseende på de företag som är involverade i byggprocessen och fokusera på minskad vikt, snabbare montering, högre kvalitet, lägre miljöbelastning, högre hållbarhet, möjlighet för demontering och cirkularitet.

Deltagare

Robert Jockwer (kontakt)

Forskarassistent vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Samarbetspartners

BESAB AB

Göteborg, Sweden

Moelven Töreboda

Töreboda, Sweden

Peab Sverige, Göteborg

Göteborg, Sweden

Thomas Concrete Group

Göteborg, Sweden

Finansiering

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF)

Finansierar Chalmers deltagande under 2021

Västra Götalandsregionen

Finansierar Chalmers deltagande under 2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2021-03-10