Miljöavtryck i Sverige - Ökad kompetens och spridning
Forskningsprojekt , 2020 – 2021

Beskrivning saknas.

Deltagare

Sara Palander (kontakt)

Handläggare vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, TME verksamhetsstöd, Projekt- och centrumledning

Samarbetspartners

IVL Svenska Miljöinstitutet

Stockholm, Sweden

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stockholm, Sweden

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2021

Mer information

Senast uppdaterat

2021-03-29