Incitament för energiutvinning i livscykelanalys av plast
Forskningsprojekt, 2020

Beskrivning saknas.

Deltagare

Sara Palander (kontakt)

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, TME verksamhetsstöd

Samarbetspartners

IVL Svenska Miljöinstitutet

Stockholm, Sweden

Finansiering

Naturvårdsverket

Projekt-id: NV-08073-20
Finansierar Chalmers deltagande under 2020

Mer information

Senast uppdaterat

2021-03-29