Koordinering för Resurssmarta industriella processer, fas 1
Forskningsprojekt , 2020 – 2021

Syftet med detta projekt är att koordinera/underlätta igångsättningen av Bioinnovationsatsningen "Resurssmarta industriella processer, fas 1". Målen är att det finns ett sammanhållet programpaket med doktorand- och postdocprojekt, vidare att ledningsfunktioner är på plats senast hösten 2021. Även att ett kursprogram för doktoranderna har tagits fram (även postdocarna skall kunna gå kurserna).

Deltagare

Hans Theliander (kontakt)

Professor vid Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemiteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2020-04365
Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2021

Mer information

Senast uppdaterat

2021-04-09