Kunskapsspridning och implementering av Stockholmsdeklarationens 9 rekommendationer
Forskningsprojekt, 2020 – 2021

Syftet med projektet är att sprida en djupare förståelse för innehållet i de nio rekommendationer från den akademiska expertgruppen som lanserades i samband med FN-konferensen i Stockholm i februari 2020; Saving lives beyond 2020 – the next steps.

Deltagare

Magnus Granström (kontakt)

Chalmers, Vehicle and Traffic Safety Centre at Chalmers (SAFER)

Malin Levin

Chalmers, Vehicle and Traffic Safety Centre at Chalmers (SAFER)

Finansiering

Trafikverket

Projekt-id: TRV2020/104378
Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2021

Mer information

Senast uppdaterat

2021-07-06