Kunskapsspridning och implementering av Stockholmsdeklarationens 9 rekommendationer
Forskningsprojekt , 2020 – 2021

Syftet med projektet är att sprida en djupare förståelse för innehållet i de nio rekommendationer från den akademiska expertgruppen som lanserades i samband med FN-konferensen i Stockholm i februari 2020; Saving lives beyond 2020 – the next steps.

Deltagare

Magnus Granström (kontakt)

Föreståndare vid SAFER, Fordons- och trafiksäkerhetscentrum

Malin Levin

Informatör vid SAFER, Fordons- och trafiksäkerhetscentrum

Finansiering

Trafikverket

Projekt-id: TRV2020/104378
Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2021

Mer information

Senast uppdaterat

2021-07-06