Nya Material för termisk energilagring
Forskningsprojekt , 2021 – 2025

Beskrivning saknas.

Deltagare

Kasper Moth-Poulsen (kontakt)

Avdelningschef vid Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi, Kasper Moth-Poulsen Group

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 2020-005165
Finansierar Chalmers deltagande under 2021–2025

Mer information

Senast uppdaterat

2021-07-27