Nationellt utvecklingsprojekt för implementation NUP
Forskningsprojekt , 2020 – 2021

Syfte och mål: Fler idéer ska implementeras i vård och omsorg. Ramverket för nationella utvecklingsprojekt inom Medtech4Healths ska utprovas. Förväntade effekter och resultat: Projektet ska bidra till programmets samtliga övergripande mål:
Ett kostnadseffektivt hälso- och sjukvårdssystem mätt i hälsoutfall per kostnad. Fortsatt nationell och internationell framgång för medicintekniska (Medtech) företag i Sverige. Att Sverige erkänns internationellt för excellens inom behovsbaserad medicinteknisk innovation, forskning och utbildning. Dessutom ska projektet specifikt bidra till effektmålet: Fler behovsbaserade medicintekniska innovationer nyttiggjorda inom hälsa, vård och omsorg.

Upplägg och genomförande: Projektet genomförs uppdelat i fem arbetspaket: alt. Projektet avser att starta med följande fem arbetspaket: - Koordinering/projektledning - Omvärldsanalys och nya aktiviteter - Kunskapslyft - Evidensgenerering - Legala värdekedjor

Deltagare

Henrik Mindedal (kontakt)

Föreståndare vid Chalmers, Elektroteknik, Signalbehandling och medicinsk teknik, Biomedicinsk elektromagnetik

Samarbetspartners

Danderyds sjukhus

Stockholm, Sweden

Sweden Medtech4Health AB

Stockholm, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2020-01905
Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2021

Mer information

Senast uppdaterat

2021-08-03