Interaktion och rollutveckling i geofencingnätverket
Forskningsprojekt , 2020 – 2025

Beskrivning saknas.

Deltagare

Hannes Lindkvist (kontakt)

Doktorand vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Anna Dubois

Professor vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Frida Lind

Biträdande professor vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Lisa Melander

Forskarassistent vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Finansiering

Chalmers

Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2025

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2021-09-02