Avancerad och högupplöst prognosering av elbilar för elnätsplanering
Forskningsprojekt, 2021

Syftet med projektet är att utveckla och verifiera en modellprototyp för prognosering av framtida laster (elbilsladdning) och produktionsenheter (solceller) i distributionsnät, med en mycket hög geografisk upplösning på upp till ett par hundra meter. Modellen är avsedd att bidra till en effektivare planering av distributionsnäten.

Deltagare

Elias Hartvigsson (kontakt)

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 52311-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2023-03-11