Oändligtdimensionella superalgebror och grundläggande fysik
Forskningsprojekt , 2021 – 2022

Beskrivning saknas.

Deltagare

Martin Cederwall (kontakt)

Chalmers, Fysik, Subatomär, högenergi- och plasmafysik

Finansiering

Stiftelsen Wilhelm och Martina Lundgrens Vetenskapsfond

Projekt-id: 2021-3797
Finansierar Chalmers deltagande under 2021–2022

Mer information

Senast uppdaterat

2021-11-18