Utforska trycket för upptäckt av nya material
Forskningsprojekt, 2021 – 2023

Syfte och mål: Detta projekt syftar till att driva ut den nuvarande kapaciteten inom modellering av högtrycksmaterial och producera konkreta förutsägelser för experimentell verifiering för att uppnå följande mål: Förutse polaritetsinverterade (röd-oxe) intermetalliska föreningar i vilka bindningspolariteten eller eventuellt oxidationstillståndet är motsatt under tryck jämfört med omgivningsförhållandena.
Förutse övergångsmetallkemi av alkali- och jordalkalimetaller Förväntade effekter och resultat: Tryck representerar en i stort sett outforskad dimension inom material vetenskapen där potentialen för upptäckt av nya egenskaper är betydande. Detta projekt syftar till att förbättra vår kunskap om kemi och fysik av material vid extrema tryckförhållanden. Vi förväntar oss att driva utöver de nuvarande funktionerna inom modellering av högtrycks material och förutsäga: Nya legeringar med uppfinnad polaritet, föreningar där kemiska bindningar och eventuellt oxidationstillstånd är omvända. Ny övergångsmetall kemi av alkali- och jordalkalimetaller

Deltagare

Martin Rahm (kontakt)

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemi och biokemi

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2021-02045
Finansierar Chalmers deltagande under 2021–2023

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2021-11-18