SensIT - Belysning av inre skador: fiberoptisk styrd tillståndsbedömning av betongkonstruktioner med korroderade armeringsstänger
Forskningsprojekt, 2022 – 2026

Är gamla byggnadskonstruktioner säkra att använda? Denna fråga kräver brådskande svar. Vi kommer att möjliggöra bedömning av säkerheten för skadade armerade betongkonstruktioner baserat på visuell inspektion, genom att länka sprickor med säkerhet. Vanligtvis har en nedbrytningsmekanism i taget studerats. Nya resultat visar dock på stark interaktion mellan rost, den främsta skadeorsaken, och frost. Vidare är nästan all forskning baserad på prover som utsatts för accelererad korrosion - det finns flera tveksamheter till om naturlig nedbrytning påverkar konstruktionen annorlunda. Slutligen, då armeringskorrosion orsakar sprickor i betongen är flera fenomen inblandade, och för närvarande kan dessa inte separeras. I detta projekt kommer neutrontomografi att ge en inblick i konstruktionen under korrosionsprocessen, vilket ger nödvändig data för både accelererade och naturligt nedbrutna prover. Icke-linjära finita elementanalyser kommer att användas, som beskriver volymexpansion, granulärt beteende av rosten, effekt av porös zon, transport av rost genom sprickor, ojämn korrosion och frost. Således kommer fenomenen att separeras och deras kombinerade effekter att förstås. I slutändan kommer projektet att bidra till betydande ekonomiska och miljömässiga besparingar för samhället och även till att bevara stora kulturella värden. Detta eftersom vi med ökad kunskap kan reparera och ersätta befintliga konstruktioner endast när det behövs, med fortsatt garanterad bärighetsmässig säkerhet.

 

Deltagare

Ignasi Fernandez (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Carlos Gil Berrocal

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Rasmus Rempling

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Finansiering

Formas

Projekt-id: 2021-01103
Finansierar Chalmers deltagande under 2022–2025

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Grundläggande vetenskaper

Fundament

C3SE (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)

Infrastruktur

Mer information

Senast uppdaterat

2022-03-29