New strategies to break intrinsic antibiotic resistance
Forskningsprojekt, 2021 – 2023

Beskrivning saknas.

Deltagare

Michaela Wenzel (kontakt)

Chalmers, Life sciences, Kemisk biologi

Finansiering

Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond

Projekt-id: M21152
Finansierar Chalmers deltagande under 2021–2023

Mer information

Senast uppdaterat

2021-12-03