Feltålighet av vindkraftverket med nätformande kontroll
Forskningsprojekt, 2021 – 2024

Projektet avser att utvärdera och identifiera hur olika kontrollstrategier med kraftelektronik påverkar nätstabiliteten i elsystemet med en låg kortslutningskapacitet och tröghetsmoment. Projektet kommer genom teoretiska analyser och experiment öka förståelsen för hur nätstabiliteten kan bibehållas i dessa system genom effektiv styrning.

Deltagare

Peiyuan Chen (kontakt)

Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 52651-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2021–2024

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2022-03-30