Syrebehov och hastighet (ODaR) som en känslig indikator för mikrobiell tillväxtpotential i dricksvatten
Forskningsprojekt , 2022 – 2024

Beskrivning saknas.

Deltagare

Kathleen Murphy (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Finansiering

Formas

Projekt-id: 2021-01411
Finansierar Chalmers deltagande under 2022–2024

Mer information

Senast uppdaterat

2022-04-01