Mint: Minimizing Code and Data in Complex Systems”
Forskningsprojekt, 2021 – 2022

Beskrivning saknas.

Deltagare

Andrei Sabelfeld (kontakt)

Chalmers, Data- och informationsteknik, Informationssäkerhet

Finansiering

Facebook, Inc.

Projekt-id: ResearchgiftfromFacebook
Finansierar Chalmers deltagande under 2021–2022

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2022-04-08