Koncept för aktiv kvalitetsstyrning för mindre beställarorganisationer
Forskningsprojekt, 2022 – 2023

Projektet handlar om att hjälpa byggherrar, i egenskap av beställare, att öka kvaliteten i sina projekt. Utmaningen idag ligger i att beställaren inte får det vad den beställt. En av anledningen till detta är att kontrollförfarandet från beställarens sida inte genomförs eller kan genomföras på grund av avsaknaden av kunskap, eller av kvalitetskontroller generellt, eller att de inte har rätt verktyg. Detta utvecklingsprojekt syftar till att hjälpa byggherrar med mindre beställarorganisationer att hålla god kvalitet i sina projekt. Centralt i projektet, och tillsammans med en byggherre, så kommer ett ombyggnadsprojekt studeras och agera som fallstudie för det tänkta konceptet. Projektet ska resultera i ett koncept som är baserat på empiriska studier och leverera ett tydligt värde för den tänkta målgruppen.

Deltagare

Dimosthenis Kifokeris (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Samarbetspartners

Högskolan i Halmstad

Halmstad, Sweden

Incoord Installationscoordinator

Danderyd, Sweden

Robert Dicksons stiftelse

Göteborg, Sweden

Finansiering

Formas

Projekt-id: 2022-00112
Finansierar Chalmers deltagande under 2022–2023

Mer information

Senast uppdaterat

2022-07-28