Förstudie nätverk för att främja samverkan och utbyten mellan doktorander och svenska grafenaktörer
Forskningsprojekt, 2022

Denna förstudie undersöker behov av, och lämpligt format för, ett nationellt nätverk för doktorander inom 2D-material. Målet är att starta upp ett nätverk och organisera två möten och en workshop med involverade doktorander, och att arbeta fram en strategi för ett långsiktigt nätverk för att under 2022 ansöka om ett strategiskt projekt som fortsätter arbetet med doktorandnätverket. Ett delmål är att etablera en procedur för att stödja och uppmuntra utbyten och samarbeten mellan doktorander och svenska företag eller andra aktörer inom 2D-material.

Ett aktivt doktorandnätverk skapar möjligheter till tvärvetenskapliga utbyten och samarbeten som breddar involverade doktoranders perspektiv och ökar potentialen av deras forskning. Unga forskare har dessutom en tendens att agera snabbare och vara mer öppna för nya idéer än deras seniora handledare, varvid akademi och industri kan länkas via projekt som föds från interaktion mellan doktorander. Genom att skapa en struktur för att dela kunskap och främja samarbete mellan doktorander och svenska aktörer inom området bidrar projektet till hållbar grafeninnovation.

Deltagare

Samuel Lara Avila (kontakt)

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Samarbetspartners

Linköpings universitet

Linköping, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2021-04937
Finansierar Chalmers deltagande under 2022

Mer information

Senast uppdaterat

2022-08-19