Kartläggning av behov för trafiksäkerhetsforskning WS-serie genom Gothenburg Green City Zone Initiativ
Forskningsprojekt, 2022 – 2023

Projektet syftar till att inventera forskningsbehovet för trafiksäkerhet på väg genom att engagera relevanta aktörer inom akademi, samhälle, industri och forskningsinstitut i en workshop-serie där en co-creation-metodik används för samskapande. Workshop-serien ska generera en prioriterad bruttolista med behov av trafiksäkerhetsforskning på väg för att bidra till vidareutveckling av hållbarheten i framtida stadsmiljöer. Göteborgs Green City Zone Initiativet (GGCZ) kommer användas som ramverk för projektet.

Deltagare

Malin Levin (kontakt)

Chalmers, Vehicle and Traffic Safety Centre at Chalmers (SAFER)

Finansiering

Trafikverket

Projekt-id: 2022/30013
Finansierar Chalmers deltagande under 2022–2023

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2022-11-04