Utforskande av synergieffekterna mellan cellulosa och lignin för avancerade skogsbaserade kolfibrer
Forskningsprojekt, 2022 – 2024

Skogsbaserade kolfibrer har stor potential att stimulera nya värdekedjor inom lättviktskompositer. Kommersiella kolfibrer är idag fossilbaserade med både ett högt koldioxidavtryck och ett högt pris. Kolfibrer helt tillverkade av biobaserat material med låg klimatpåverkan är ett forskningsområde som har haft betydande genombrott under de senaste åren.


Stora framsteg har oberoende gjorts i Sverige och Finland inom fiberspinning och termiska omvandlingsprocesser för framställning av kolfibrer från lignin och cellulosa. Detta projekt fokuserar på grundläggande forskningsfrågor för att fördjupa förståelsen för hur variationer av råvarorna påverkar fibrerna, och hur processen och kolfibrerna kan optimeras ytterligare. Ett särskilt fokus kommer att ligga på att utforska intressanta synergieffekter av att kombinera cellulosa och lignin. Ny kunskap och förbättrade biobaserade kolfiber förväntas uppnås genom samverkan där kompetens och utrustning i båda länderna kombineras.

Deltagare

Diana Bernin (kontakt)

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemiteknik

Finansiering

Formas

Projekt-id: 2022-01945
Finansierar Chalmers deltagande under 2022–2024

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2022-12-22