Deltagandet i den 40:e AIVC konferensen
Forskningsprojekt, 2019

deltagandet i den 40:e AIVC-konferensen för att reflektera över tillämpning av osäkerhetsanalysmetoder i studier av passiv ventilation i byggnader.

Deltagare

Krystyna Pietrzyk (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Finansiering

Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg

Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2022

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2023-03-03