En historia om ohållbar integration. Snabbtåg, europeisering och den nordiska triangelns misslyckande, 1985-2005
Forskningsprojekt, 2023 – 2025

Ambitionen för det nordiska samarbetet är idag att Norden skall vara världens mest integrerade och hållbara region. Integrationen är ett faktum, men det samma kan inte sägas om hållbarheten: flyglinjerna mellan Oslo, Stockholm och Köpenhamn är bland Europas mest trafikerade sträckor. På 1990-talet fanns dock både visioner, projektplaner och även ett realiserat försök att prioritera järnvägsförbindelserna mellan huvudstäderna i den så kallade «nordiska triangeln». Inspirationen kom från EU, där ny infrastruktur byggdes ut och statliga tågföretag
hade skapat dotterföretag för gränsöverskridande trafik. Mest framstående var Eurotunneln som öppnade upp för höghastighetståg från centrum av London till Bryssel och Paris. Med Öresundsbron fanns möjligheten att göra något liknande i Norden. Men varför spårade de skandinaviska planerna ur?
Det här projektet syftar till att analysera misslyckandet med att skapa en hållbar integration av Skandinavien
från 1980-talet till 2000-talet genom historien om den nordiska triangelns uppgång och fall. Med utgångspunkt i ett källmaterial som sträcker sig från tågföretag till lobbyorganisationer undersöker jag den spände relationen mellan idéer om ekologisk modernisering ur tillväxtperspektiv och lokal miljövård. Vidare analyserar jag hur visionen om ny järnväg omformades till EU-projekt av politiker och experter under det tidiga 1990-talet. Slutligen behandlar studien försöket på att skapa en skandinavisk marknad för snabbtågstrafik genom etableringen av det
svensk-norska företaget Linx AB i 2000. I en tid med renässans för järnvägen så kastar projektet ljus över
transport och business i det nordiska samarbetet, placerar skandinavisk mobilitetshistoria i ett perspektiv av europeisering, och analyserar den offentliga järnvägens transformation till marknadsaktör. Studien av den nordiska triangeln möjliggör en kritisk granskning av trettio förlorade år i arbetet med att skapa ett fossilfritt transportsystem i Skandinavien.

Deltagare

Andreas Mørkved Hellenes (kontakt)

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Science, Technology and Society

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Projekt-id: Dnr2022-02492
Finansierar Chalmers deltagande under 2023–2025

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2023-01-02