Multiportsomriktare att förstärka lokalnäts försörjningstrygghet och nätstyrka
Forskningsprojekt , 2023 – 2025

Den ökande integrationen av förnybar energi i elsystemet spelar en central roll för att minska utsläppen av växthusgaser från energisystemet. Det finns dock fortfarande hinder för att expandera användningen av förnybara generatorer, inklusive hydro-, vind- och solenergi, särskilt när de opereras i ö-drift som reservkraft eller när de anslutas till ett svagt elnät. Detta projekt syftar till att identifiera nyckelfaktorer som hindrar tillämpningen av dessa förnybara
generatorer under ö-drift och svaga elnätanslutningar. Dessutom kommer strategier att utvecklas för att övervinna dessa hinder genom att använda en så kallad multiportsomvrikare, som kan underlätta driften av de förnybara generatorerna genom att omdirigera flexibel effekt tillgänglig från ett närliggande elnät. På detta sätt kan kraven på energilagringar minskas. Resultaten kommer att verifieras ytterligare i en Power Hardware-in-the-Loop experimentell setup.
 

Deltagare

Peiyuan Chen (kontakt)

Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: P2022-00761
Finansierar Chalmers deltagande under 2023–2025

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2023-02-16