Bristningars betydelser. Vårdtagares och vårdgivares perspektiv på andra gradens förlossningsbristningar, deras implikationer, och förbättringsmöjligheter i vården
Forskningsprojekt, 2022 – 2024

Förlossningsbristningar vid vaginal förlossning skadar området mellan vagina och anus och påverkar både fysisk och psykisk livskvalité. Uppskattningsvis drabbas 78% av alla kvinnor som föder barn i Sverige av andra gradens förlossningsbristningar (bristningar i mellangård eller vagina som behöver sys).
De senaste åren har dessa skador fått ökad uppmärksamhet, men forskning utifrån berörda kvinnors och vårdgivares perspektiv är begränsad. Med en kvalitativ design fyller detta projekt sådana kunskapsluckor genom att visa på betydelsen av vårdsökares och vårdgivares perspektiv på andra gradens förlossningsbristningar och attityder till kvinnlig kroppslighet och kroppsliga funktioner i vårdens vardag. Syftet är att undersöka vårdsökares och vårdgivares erfarenheter och attityder och hur dessa formar, och formas av, information, behandling och vårdmöten. Syftet är också att visa på skillnader i sådana erfarenheter och attityder, hur de kan förstås, och problematiseras för att förbättra vården. Med teoretiska verktyg från medicinsk sociologi, genusteori och medicinsk humaniora analyserar projektet i) djup-intervjuer med vårdsökare och vårdgivare, ii) utbildningsmaterial och riktlinjer för vården av förlossningsbristningar, iii) deltagande observationer vid workshops med vårdpersonal, patientrepresentanter och policy utvecklare.Projektet lyfter fram hur vårdsökares och vårdgivares erfarenheter och perspektiv kan synliggöras och komma till användning för att förbättra vården och bidra till vård på lika villkor. Genom att analysera erfarenheter och vård av förlossningsbristningar i relation till medicinska och samhälleliga kontexter, bidrar projektet också till att nyansera diskussionen kring samhällsvetenskaps och humanioras roll i arbetet med att skapa en jämställd vård. Projektets publiceras i vetenskapliga artiklar och omsätts i praktiken genom ett digitalt info-kit för vårdsökare, vårdgivare och en intresserad allmänhet.

Deltagare

Lisa Lindén (kontakt)

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Science, Technology and Society

Samarbetspartners

Linköpings universitet

Linköping, Sweden

Finansiering

Forte

Projekt-id: Dnr2020-00902
Finansierar Chalmers deltagande under 2022–2024

Mer information

Senast uppdaterat

2023-03-16