FläktAlternativ för Nästa Generations motorer 2 (FANG2)
Forskningsprojekt, 2023 – 2024

Syfte och mål
Projektet FläktAlternativ för Nästa Generations motorer 2 (FANG2) avser att ge GKN Aerospace och Chalmers underlag för design av komponenter till energieffektiva och miljöanpassade flygmotorer. FANG2 utvecklar metoder för att beräkna geometri och mekanisk uppbyggnad av lågtryckssystem i framtida jetmotorer. Speciellt innebär det att finna en avvägning mellan å ena sidan storlek, vikt och kostnad för fläkten och de komponenter som den är upphängd i, och å andra sidan fläktens aerodynamiska verkningsgrad och dess förmåga att omvandla axeleffekt till dragkraft.

Förväntade effekter och resultat
Metoder för att utvärdera lågtryckssystem till framtida flygmotorer, speciellt avseende funktionsmarginaler och aerodynamik. En fallstudie på ett medeldistansplan och effekten av varierande motordiametrar. Jämförelse mellan 3D strömningsberäkning och korrelationsmetoder för att beräkna fläktens funktion. Optimala specifika dragkrafter och fläkttryckförhållande samt inverkan av vikt, nacellemotstånd och komponentverkningsgrad på designparametrarna. Projektet kommer att ge underlag till förstudier av nästa produktgeneration.

Deltagare

Carlos Xisto (kontakt)

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Strömningslära

Samarbetspartners

GKN Aerospace Sweden

Trollhättan, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2023-01193
Finansierar Chalmers deltagande under 2023–2024

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2023-08-26