Rethinking Wireless: MIMO Hårdvaruinnovationer
Forskningsprojekt, 2013 – 2017

Projektet är ett samarbete mellan Prof Kildals antenngrupp på Chalmers, det internationella bolaget Huawei, och Bluetest AB. Bluetest AB är ett spin off bolag från Chalmers som tillhandahåller test utrustning för smarta telefoner och andra trådlösa terminaler. Huawei har en antenn forskningsavdelning i Göteborg. Projektets målsättning är att utveckla svensk IPR till nytta för Bluetest AB, och som ska exploateras av Huawei relaterad till hårdvara för framtida MIMO system, för till exempel smarta telefoner, basstationer, och maskin-till-maskin kommunikation.

Deltagare

Per-Simon Kildal (kontakt)

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Samarbetspartners

Bluetest

Göteborg, Sweden

Huawei

Shenzhen, China

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2013-03897
Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2017

Mer information

Senast uppdaterat

2021-04-13