Organiska bioelektroniska ytor för membrankromatografi
Forskningsprojekt , 2012 – 2017

Polymerbaserade material för biomolekylär separation utgör en av de viktigaste komponenterna för den bioteknologiska revolutionen. Sverige har spelat en enormt viktig roll i den här processen – såväl vetenskapligt som industriellt. För att förstå hur biomolekylära interaktioner samspelar för att kontrollera cellers funktion behöver man studera individuella biomolekylers funktion. Genom att matcha unika materialegenskaper hos ledande polymerer med speciella fysikaliska karakteristika hos cellmembran, är syftet med projektet att bidra med nya material och system för isolering av membranbundna protein. Polymerbaserade material har framgångsrikt utnyttjats för isolering av vattenlösliga biomolekyler, medan effektiva metoder för att hantera membranbundna protein fortfarande saknas. På grund av de senares extremt viktiga roll, vilket är uppenbart från det faktum att en majoritet av dagens läkemedel är riktade mot membranprotein, är detta idag identifierat som en av de mest central flaskhalsarna inom biomedicin.

Deltagare

Fredrik Höök (kontakt)

Professor vid Chalmers, Fysik, Biologisk fysik

Samarbetspartners

Linköpings universitet

Linköping, Sweden

Finansiering

Stiftelsen för Strategisk forskning (SSF)

Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2017

Mer information

Senast uppdaterat

2015-10-17