Mechanistic study of the radiation induced light flash phenomenon
Forskningsprojekt , 2013

Beskrivning saknas.

Deltagare

Lembit Sihver (kontakt)

Nukleär teknik

Finansiering

Rymdstyrelsen

Projekt-id: 224/11:2
Finansierar Chalmers deltagande under 2013

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Skapat

2015-02-19