Luftmotståndsreducering av lastbilar med hjälp av aktiv strömningskontroll
Forskningsprojekt , 2014 – 2016

Projektet syftar till att ta fram en strömningskontrollprocess för reducering av luftmotståndet hos lastbilar. Fokus ligger på att förbättra strömningskontrollen på främre delen av lastbilen i området kring A-stolpen(stolparna kring framrutan). Projektet kommer att använda både experimentella och numeriska metoder.

Deltagare

Sinisa Krajnovic (kontakt)

Professor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Strömningslära

Samarbetspartners

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2016

Mer information

Senast uppdaterat

2019-07-30