Förstudie: Testbädd för vägtågs-applikationer
Forskningsprojekt , 2013 – 2014

Projektet har varit en förstudie med målet att ta fram en ansökan för en Testbädd för Vägtågtågspplikationer inom ramen för VINNOVAs program ´Testbäddar inom Miljöteknikområdet´. Undersökningar har gjorts angående teknik, ekonomi och administration inom området och en ansökan om en testbädd förbereds att skickas in till VINNOVA.

Deltagare

Mattias Wahde (kontakt)

Professor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonsteknik och autonoma system

Samarbetspartners

ASTA, Active Safety Test Area

Göteborg, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2013-01929
Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2014

Mer information

Senast uppdaterat

2020-05-29