Fundamental studies of transient sprays
Forskningsprojekt , 2013 – 2017

Beskrivning saknas.

Deltagare

Mark Linne (kontakt)

Professor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Förbränning

Mats Andersson

Docent vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Förbränning

Finansiering

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2017

Mer information

Skapat

2015-02-27