Modellering av global markanvändning för ökad förståelse av indirekta effekter av klimatpolitiska styrmedel
Forskningsprojekt , 2012 – 2014

Projektet handlar om indirekta, och oftast oönskade, effekter av klimatpolitiska åtgärder fokuserat på markanvändning och förändringar som följer av en ökad efterfrågan av bioenergi samt av en minskning av tropisk avskogning (REDD+). Målet är att utveckla en serie transparenta modeller för landanvändning, för att belysa och analysera tre frågeställningar, hur påverkar olika klimatåtgärder utvecklingen av mark- och matpriser, både på lång och kort sikt, vilka effekter har en ökad efterfrågan av landbaserad bioenergi inom en region på markanvändningsprocesser och växthusgasutsläpp i övriga delar av världen, hur påverkar minskade utsläpp från tropisk avskogning och skogsdegradering i ett land (under REDD+) utsläppen från dessa processer i andra tropiska länder som står utanför avtalet.

Deltagare

Christian Azar (kontakt)

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 35901-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2014

Mer information

Senast uppdaterat

2017-03-27