Göteborg Action for Management of the Environment (GAME)
Forskningsprojekt , 2012 – 2018

Göteborg Action for Management of the Environment (GAME) är ett nätverk som för samman företag med myndigheter och forskningsorganisationer med syfte att stärka den regionala utvecklingen i Västra Götaland med fokus på en hållbar samhällsutveckling. Nätverket har sedan mitten på 90-talet arbetat med den regionala utvecklingen i Västra Götaland med syfte att stimulera samarbetet mellan aktörer inom näringsliv, forskning och samhälle. Miljönämnden har deltaget i nätverket sedan 2001. Nätverket GAME har tre huvudsakliga arbetsområden: Utredningar, seminarier och nätverksträffar samt kommunikation och omvärldsbevakning. Den huvudsakliga målgruppen för nätverkets aktiviteter är medlemmarna i det nätverk på över 400 personer som utgör GAME. Nätverksmedlemmarna är en jämn fördelning av representanter från näringsliv såväl som forskare och aktörer inom offentlig sektor.

Deltagare

Göran Berndes (kontakt)

Professor vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Katarina Gårdfeldt

Centrumföreståndare vid Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)

Samarbetspartners

Göteborgs universitet

Gothenburg, Sweden

IVL Svenska Miljöinstitutet AB

Stockholm, Sweden

Näringslivets Miljöchefer (NMC)

Stockholm, Sweden

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

Boras, Sweden

Finansiering

Västra Götalandsregionen

Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2015 med 1 088 325,00 SEK

IVL Svenska Miljöinstitutet AB

Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2018 med 60 000,00 SEK

Västra Götalandsregionen, Miljöavdelningen

Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2015 med 420 000,00 SEK

Göteborgs universitet

Finansierar Chalmers deltagande under 2017 med 125 000,00 SEK

Västra Götalandsregionen, Miljöavdelningen

Finansierar Chalmers deltagande under 2018 med 420 000,00 SEK

Västra Götalandsregionen, Miljöavdelningen

Finansierar Chalmers deltagande under 2017 med 420 000,00 SEK

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Projektets webbplats

http://www.gamenetwork.se

Projektet på Chalmers webb

http://www.chalmers.se/en/research/environ...

Senast uppdaterat

2018-09-06